ارتباط با ما
اصل 90 بایگانی - کافه حقوق
  • آشنایی با یکی از کمیسیون های مجلس
    رهیافتی بر کمیسیون اصل نود مجلس و نظارت غیر قضایی
  • از میان این ایده ها تفکیک قوا و نظارت قوا بر اعمال سایر قوا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یکی از روش هایی که برای این اعمال نظارت وجود دارد، نظارت غیر قضایی است. در نظارت غیرقضایی، بر خلاف نظارت قضایی مقام ناظر بر اداره نوعا یک مقام غیرقضایی است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید