ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 91 بایگانی - کافه حقوق
  • آشنایی با ساختار شورای نگهبان:
    وظایف و اختیارات دبیر و قائم مقام شورای نگهبان
  • شورای نگهبان برای اداره جلسات و گردش امور مربوط به وظایف قانونی خود، حق تنظیم ایین نامه داخلی را داراست. بر این اساس دبیر شورا و قائم مقام دبیر شورای نگهبان وظایف مشخصی را بر عهده دارند. در ادامه به شرح وظایف این دو سمت موثر در شورای نگهبان خواهیم پرداخت
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید