ارتباط با ما
تبلیغات


اصناف حقوقی بایگانی - کافه حقوق
  • فراز و فرودهای تشکیل انجمن صنفی برای مترجمان از نگاه اصغر نوری:
    صنف می‌تواند اعتراض کند و کار را به مراجع حقوقی بکشاند
  • یکی از رویکردهای ادبیات، اعتراض است و همین امر؛ وجود صنف مترجمان یا نویسندگان را حساسیت برانگیز می‌کند. . همیشه کشمکشی بین ما و ارگانی که آثار را ممیزی می‌کند؛ وجود دارد. این یک‌جور مبارزه است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید