ارتباط با ما
تبلیغات


اصول قانون اساسی بایگانی - کافه حقوق
  • سلسه گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی
    اصل دوازدهم و مذهب رسمی کشور؛حقوق بنیادین سایر اقلیت های مذهبی
  • در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۱۱ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۱۲ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
  • انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان جلد اول كتاب «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» را منتشر كرد.
    انتشار جلد اول کتاب «اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان»
  • این کتاب اولین جلد از مجموعه‌ی‌ «اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان» است. جلد اول این مجموعه مشتمل بر نظرات شورای نگهبان مستند به اصول اول تا پنجاه و پنجم قانون اساسی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۴ است و جلدهای بعدی آن، به توفیق الهی در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید