ارتباط با ما
تبلیغات


اطاله دادرسي بایگانی - کافه حقوق
  • قوه‌قضائیه تاوان کوتاهی سایر دستگاه‌ها را می‌دهد
  • در حال حاضر به طور متوسط هر قاضی در هر ماه برای بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده حکم صادر می‌کند و این خیلی بیشتر از پرونده‌هایی است که به آنها ارجاع می‌شود. در حالی که کشوری مانند هندوستان با حدود یک میلیارد جمعیت هر دو روز یک پرونده به هر قاضی ارجاع می‌شود و این نشان از ضعف‌هایی دارد که کشور ما در حوزه قضا با آنها دست به گریبان است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید