ارتباط با ما
تبلیغات


اطفاق بایگانی - کافه حقوق
  • پیشگیری غیرکیفری از بزه دیدگی اطفال
  • پیشگیری از بزه دیدگی کودکان به عنوان نخستین راه حل در زمینه کاهش بزه علیه اطفال و همچنین جلوگیری از تکرار جرم بر روی اطفالی که چنین تجربه تلخی دارند دارای اهمیت فراوانی است.همانطور که گفته شد پیشگیری غیر کیفری به دلیل مطالعه غیر قهرآمیز جرم، شناخت عوامل موثر در وقوع جرم، مطالعه بزهکار و بزه دیده و موقعیت های جرم زا و کنترل و مهار آنها بدون استفاده از روش اجرای مجازات ،اختلال در وضعیت ماقبل از جرم در اقسام مختلف خود در قالب پیشگیری اجتماعی و وضعی سعی در ارائه راهکار مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم را دارد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید