ارتباط با ما
تبلیغات


اطلاعات شخصی بایگانی - کافه حقوق
  • حقوق و فضای مجازی
    پرسه زنی در فضای مجازی
  • اینترنت عرصه ای بکر و مستعد برای بروز تمامی انواع بزهکاران جدید و منحصر به فرد است که تحت عنوان پرسه زنان فضای مجازی خوانده می شود. پرسه زن فضای مجازی، فردی است که از اینترنت به عنوان یک سلاح یا ابزار برای شکار، آزار، تهدید و تولید ترس و دلهره در بزه دیدگان خود از طریق تاکتیک های پیچیده پرسه زنی که در اغلب اوقات، ناشناخته و گاه قانونی هستند، استفاده می کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید