ارتباط با ما
تبلیغات


اطلس مال بایگانی - کافه حقوق
  • تغییر کاربری غیر قانونی بوستان مادر
  • رئیس کمیته سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر این که طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ کاربری های سبز تا سال ۱۳۹۵ اجازه تغییر کاربری ندارند، گفت: زمین بوستان مادر همراه با طرح تفصیلی به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شد این در حالی است که این طرح ورق نخورده از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی امضاء شده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید