ارتباط با ما
تبلیغات


اعتبارات اسنادی بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی رای قضایی با موضوع اعتبارات اسنادی
  • نشست رای قضایی با موضوع اعتبارات اسنادی در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد و در این نشست به مسئله اصل استقلال در اعتبارات اسنادی، تعهد ناشی از اعتبار اسنادی، اصل انطباق اسناد، فرآیند گشایش اعتبار و… پرداخته شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید