ارتباط با ما
تبلیغات


اعتباریات بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب
    معرفی کتاب: اصول فلسفه و روش رئالیسم
  • کتاب مذکور که پاسخ های ماوراء الطبیعه به نقد های ماتریالیسم را مطرح می کند به لحاظ ارائه نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی که در مقاله پنجم و ششم مطرح گردیده منحصر بفرد است و مطالعه و آشنائی با مبحث اعتباریات برای اهالی حقوق بسیار حائز اهمیت است
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید