ارتباط با ما
تبلیغات


اعتبار چک و سفته بایگانی - کافه حقوق
  • چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
  • قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح می‌شود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
  • چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
  • سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص‌کننده مبلغ تعهدشده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید