ارتباط با ما
تبلیغات


اعتراض به آراء قطعی بایگانی - کافه حقوق
  • باحضور حقوقدانان کشور برگزار می شود:
    طرٌق فوق العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی
  • سی و نهمین نشست علمی تخصصی اعضا و سایر حقوقدانان در روز سه شنبه مورخ ۱۰/۲۹ /۹۴ ساعت ۱۴:۳۰در سازمان بسیج حقوقدانان کشور برگزار می شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید