ارتباط با ما
تبلیغات


اعراب در دولت ترامپ بایگانی - کافه حقوق
  • آمریکا در دوران ترامپ از اعراب فاصله می گیرد
  • رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به حمایت اعراب به ویژه عربستان از کلینتون و دموکرات ها، به نظر می رسد که آمریکا بیش از پیش از کشورهای عربی فاصله بگیرد و این مسئله قطعا به نفع منطقه خواهد بود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید