ارتباط با ما
تبلیغات


اعضای هیات علمی دانشگاه تهران بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی اساتید حقوق:
    معرفی اساتید حقوق/ دکتر فیروز اصلانی
  • کافه حقوق قصد دارد هر پنجشنبه به معرفی یکی از اساتید مطرح حقوق بپردازد. این هفته به زندگی و فعالیت های علمی دکنر فیروز اصلانی، استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران،می پردازیم.
  • آشنایی با اساتید حقوق
    معرفی اساتید حقوق/ دکتر ابراهیم موسی زاده
  • شناساندن و معرفی این اساتید برجسته تاثیر شایانی بر ارتباط گیری بهتر میان جامعه حقوقی کشور و این اساتید خواهد گذاشت. در همین راستا کافه حقوق قصد دارد هر پنجشنبه به معرفی یکی از اساتید مطرح حقوق بپردازد. این هفته به زندگی و فعالیت های علمی دکنر ابراهیم موسی زاده، استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران،می پردازیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید