ارتباط با ما
تبلیغات


افشای اسرار بایگانی - کافه حقوق
  • ۳ ماه تا یک سال حبس برای افشای اسرار
  •  گروه حقوقی -انسیه آبشاری:یک حقوقدان گفت: قانونگذار کیفری ایران در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.
  • مجازات افشای اسرار
  • یک حقوقدان گفت: قانونگذار کیفری ایران در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.
  • ۳ ماه تا یک سال حبس برای افشای اسرار
  • یک حقوقدان گفت: قانونگذار کیفری ایران در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید