ارتباط با ما
تبلیغات


اقامه دعوی بایگانی - کافه حقوق
  • کافه حقوق بررسی کرد:
    راههایی برای وصول سفته
  • سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.
  • چه آثاری بر دعاوی مرتبط مترتب است؟
  • هنگامی، بین دو دعوی ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی‌نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر شود؛ به این ارتباط، ارتباط کامل گفته می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید