ارتباط با ما
تبلیغات


اقدامات قوه قضائیه در مقابله با جنگ نرم بایگانی - کافه حقوق
  • دستگاه قضایی برای مقابله با جنگ نرم دشمن هوشیار است
  •  اعتقادات مذهبی و ارزش‌هــــــای دینی مهمترین هدف جنگ نرم دشمن است؛ در‌طول سال‌های گذشته دشمنان با استفاده از‌فرصت‌های موجود ارتباطی و رسانه‌ای نظیر ماهواره، فضای مجازی، کتاب و حتی بازی‌های رایانه‌ای به دنبال برنامه‌ریزی برای تغییر ایدئولوژی و سبک زندگی در‌جامعه ایرانی بودند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید