ارتباط با ما
تبلیغات


اقدام متقابل بایگانی - کافه حقوق
  • گفتگو با دکتر احمد مومنی راد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
    به سمت تدوین سیاست‌های کلی نظام در امور حقوق بین‌المللی عمومی حرکت کنیم
  • دکتر احمد مومنی راد استاد دانشگاه تهران و صاحب تالیفات متعددی در حوزه حقوق بین الملل می باشند. وی مدتی عضو هیات منصفه مطبوعات بوده است. به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رفتیم تا گفت و گویی با ایشان پیرامون چالش های پیش روی ایران در قبال اقدامات متقابل در برابر آمریکا در زمینه توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید