ارتباط با ما
تبلیغات


اقرار بایگانی - کافه حقوق
 • تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است؟
 • اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
 • اقرار چیست؟
 • اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
 • حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
 • منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.
 • دانشنامه حقوقی:
  تاثیر اقرار در دعاوی مدنی
 • جمله معروفی در همه فیلم‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه «می‌توانی سکوت کنی و هر حرفی بزنی ممکن است بعدا علیه خودت در دادگاه استفاده شود.» هرکسی ممکن در صحبت‌هایش از امری خبر بدهد که به نفع دیگران و به ضرر خودش باشد. در دعاوی حقوقی و کیفری به چنین سخنی، اقرار گفته می‌شود. اما اقرار حقوقی از نظر قانون دارای شرایط خاصی است و تفاوت‌هایی با اقرار کیفری دارد.
 • چه دلایلی برای اثبات ادعا در محاکم اقامه می‌شود؟
 • فرد مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حقوق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال اگر نفقه خود را مطالبه کرده است، باید با ارایه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، موضوع مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از […]
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید