ارتباط با ما
تبلیغات

اقرار بایگانی - کافه حقوق
  • اقرار چیست؟
  • اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
  • حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
  • منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.
  • دانشنامه حقوقی:
    تاثیر اقرار در دعاوی مدنی
  • جمله معروفی در همه فیلم‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه «می‌توانی سکوت کنی و هر حرفی بزنی ممکن است بعدا علیه خودت در دادگاه استفاده شود.» هرکسی ممکن در صحبت‌هایش از امری خبر بدهد که به نفع دیگران و به ضرر خودش باشد. در دعاوی حقوقی و کیفری به چنین سخنی، اقرار گفته می‌شود. اما اقرار حقوقی از نظر قانون دارای شرایط خاصی است و تفاوت‌هایی با اقرار کیفری دارد.
  • چه دلایلی برای اثبات ادعا در محاکم اقامه می‌شود؟
  • فرد مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حقوق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال اگر نفقه خود را مطالبه کرده است، باید با ارایه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، موضوع مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از […]
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید