ارتباط با ما
تبلیغات


اماکن خصوصی بایگانی - کافه حقوق
  • ورود به عنف به اماکن خصوصی
  • طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید