ارتباط با ما
تبلیغات


امضای الکترونیکی بایگانی - کافه حقوق
  • امضای الکترونیکی چه ویژگی‌هایی دارد؟
  • باید دانست مدارکی که از طریق اینترنت رد و بدل می‌شوند بدون امضا به رسمیت می‌رسند. امضاهایی که بدون هرگونه خط‌خطی، جوهر و حتی بدون کاغذ پای اسناد می‌افتند و به آن رسمیت می‌دهند. این مورد برای زندگی الکترونیکی امروز اصلا مورد جدید و عجیبی نیست و باید منتظر روزی باشیم که خیلی بیشتر از این‌ها از این خدمات بهره ببریم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید