ارتباط با ما
تبلیغات


امنيت عمومي بایگانی - کافه حقوق
  • گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «نظم عمومی»
  • نظم عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در هر نظام حقوقی است که همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های مشترک حکومت و شهروندان به شمار رفته است؛ چنانکه بقای هر حکومت، مبتنی بر وجود نظمی پایدار است و این مسئله نیز می‌تواند مستمکی برای تحدید، تضییق یا انکار حقوق و آزادی‏های بنیادین شهروندان قرار گیرد. علی‏رغم این اهمیت، نظم عمومی از جمله مفاهیم مبهم در عرصه حقوق عمومی است که در رابطه با شاخص‏ها، مبانی، مصادیق و ابزار تحقّق آن همچنان ابهامات و چالش‌هایی وجود دارد. تلاش این نوشتار بر آن است تا با رویکردی توصیفی به تبیین موارد مذکور بپردازد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید