ارتباط با ما
تبلیغات


اموال بلوکه شده ایران بایگانی - کافه حقوق
  • تبدیل کردن دریافت غرامت از ایران به یک رویه قضایی در آمریکا
  • این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: پروژه بلوکه کردن اموال و دارایی های ایران با طرح ادعاهای واهی، یکی از پروژه های لابی صهیونیستی در آمریکا است، حال شاید خانواده های قربانیان به دنبال این مسائل نباشند، اما لابی های صهیونیستی به نام این خانواده ها دست به چنین اقداماتی بزنند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید