ارتباط با ما
تبلیغات


اموال غیرمنقول بایگانی - کافه حقوق
  • منظور از اموال غیرمنقول چیست؟
  • اموال غیرمنقول به چهار دسته‌ غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول در اثر عمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.
  • آن چه یک شهروند باید بداند
    توقیف اموال منقول و غیرمنقول
  • نقل و انتقال مال توقیف شده اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. همچنین هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده انجام شود در صورتی که به زیان محکوم‌له، باشد بی‌اعتبار است
  • حق ارتفاق در اموال غیرمنقول چیست؟
  • ارتفاق از ریشه رفق بوده و رفق به معنای مدارا است. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری که این حق، جنبه شخصی ندارد. حق ارتفاق به لحاظ مالکیت شخص بر ملک، برای او ایجاد می‌شود و مخصوص اموال غیرمنقول است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید