ارتباط با ما
تبلیغات


امور محلی بایگانی - کافه حقوق
 • شکوفایی شوراهای محلی پس از انقلاب اسلامی:
  شوراهای اسلامی بستری برای افزایش نقش مردم در اداره حکومت
 • سابقه تشکیل شورای شهر در ایران به قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ ه. ش. باز می گردد. اما تا چندین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این نهاد در عرصه جامعه ایرانی جایگاه واقعی خود را بازیابی نمی کند. اما ظهور این پدیده در سالهای پس انقلاب اسلامی، مفاهیم نوینی را از حضور مردم در اداره امور عمومی در ادبیات سیاسی-حقوقی کشور وارد ساخته است.
 • کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برگزار می کند:
  همایش ملی «حقوق شهری در آراء دیوان عدالت اداری»
 • نظارت قضائی بر آراء مراجع شبه قضائی در حوزه شهری برعهده نهاد دیوان عدالت اداری است. از این رو تحلیل و بررسی نظریات متعدد دیوان عدالت اداری در این حوزه، زمینه توسعه و ارتقا هر چه بیشتر حقوق شهری را فراهم می نماید.
 • بازخوانی اصل هفتم قانون اساسی:
  حاکمیت مردم و نقش شوراها در اداره کشور
 • در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۷ قانون اساسی رسیده است. در گزارش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۶ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه و نقش مردم در اداره امور اشاره گردید. همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۷ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید