ارتباط با ما
تبلیغات


اموزش حقوق در ایران بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی انتقادی نظام آموزش حقوق در ایران:
    چند مزیت آموزش حقوق در انگلیس که ما از آن غافلیم
  • نویسنده این یادداشت که خود یک دوره کارشناسی حقوق در ایران(دانشگاه علوم قضایی) و دو دوره ارشد و دکتری را به تحصیل حقوق در انگلیس پرداخته است می خواهد با یک مقایسه میان آموزش حقوق در انگلیس و ایران، مواردی از مزایای سیستم آموزش حقوق در انگلیس را بازگو نمایید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید