ارتباط با ما
تبلیغات


امیرحسین قاضی‌زاده بایگانی - کافه حقوق
  • فعالیت نظام بانکی ما در راستای توسعه‌تورم است
  • در حالی که نظام بانکی ما در راستای تقویت طبقه مرفه جامعه فعالیت می­کند به این علت که بانک­ها خودشان را با تورم موجود در جامعه هماهنگ می­کنند. اصل تورم به معنای فاصله طبقاتی است. انتقال ثروت از طبقات پایین به طبقات بالای جامعه کارکرد تورم است. نظام بانکی در راستای توسعه تورم فعالیت می­کند و خودش را با سقف تورم و طبقاتی که خودشان را بتوانند با آن سقف تورم هماهنگ کنند، تنظیم می­ک
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید