ارتباط با ما
تبلیغات


انتخابات محدود بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی مفهوم حق مشارکت همگانی در نظام انتخاباتی آمریکا:
    حق مشارکت در اداره امور عمومی پاشنه آشیل نظام انتخاباتی امریکا
  • یکی از شاخصه هایی که برای سنجش نظام انتخابات ریاست جمهوری در امریکا از منظر حقوق بشر میتواند مورد استفاده قرار گیرد، موضوع برگزاری انتخابات همگانی در امریکا است. به عبارت دیگر در پس همه ادعا ها درباره اینکه آمریکا مهد دموکراسی است و بیشترین انتصاب مقامات حکومت از سوی مردم در این کشور صورت میگیرد، باید بررسی گردد که به چه میزان نظام انتخاباتی در این کشور به معیار های حقوق بشری نظیر حق مشارکت در امور عمومی برای همه افراد، نزدیک است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید