ارتباط با ما
تبلیغات


انتخاب وکیل بایگانی - کافه حقوق
  • آشنایی با حقوق شهروندی:
    حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری
  • با هدف تحقق دادرسی عادلانه، رعایت حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی یکی از مهمترین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری است و در جهت هر چه بهتر رعایت شدن حقوق متهمان و طرفین دعوای کیفری، در آن نهاد های جدیدی تعبیه گردیده تا زمینه های رضایت مردم از دستگاه قضایی را فراهم نماید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید