ارتباط با ما
تبلیغات


انتشارات جنگل بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    معرفی کتاب «تأملی بر صلاحیت سازشی و قضایی شورای حل اختلاف»
  • کتاب حاضر به موضوع تبین جایگاه و حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف می پردازد. در بخش اول ابتدا به مبانی این دو نوع صلاحیت(صلاحیت قضایی و سازشی شوراهای حل اختلاف) پرداخته شده و در ادامه به موضوعاتی نظیر مقایسه نهاد قضایی تحکیم با نهاد شورای حل اختلاف و… پرداخته شده است.
  • معرفی کتاب
    معرفی کتاب«حقوق سازمان های بین المللی» اثر دکتر طلایی
  • در تالیف این کتاب سعی شده است تا مباحث نظری و کاربردی درس حقوق سازمان های بین المللی با تأکید بر مسائل روز مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در حد امکان نیز به مباحث مربوط به ایران (بویژه در چارچوب سازمان بین المللی کار و آژانس بین المللی انرژی اتمی) به طور خاص پرداخته است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید