ارتباط با ما
تبلیغات


انتشارات «سمت» بایگانی - کافه حقوق
 • معرفی کتاب:
  معرفی کتاب«جرم مطبوعاتی» اثر دکتر قاسم محمدی
 • کتاب «جرم مطبوعاتی» برای دانشجویان رشته‌ حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمکی درس «حقوق ارتباطات» و در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و حقوق ارتباطات به عنوان منبع درس «حقوق کیفری اختصاصی» و درس «جرائم مطبوعاتی و آیین دادرسی آنها» هر کدام به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
 • معرفی کتاب:
  معرفی کتاب «حقوق تأمین اجتماعی؛ با تأکید بر حوزه بیمه‌ ای»
 • کتاب حقوق تأمین اجتماعی برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس اختیاری حقوق تأمین اجتماعی به ارزش ۱ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
 • معرفی کتاب:
  معرفی کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» اثر سید جواد ورعی
 • ﻛﺘﺎب « بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی » ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻤﻚ درﺳﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی حقوق، فقه سیاسی، علوم سیاسی و فقه و مبانی حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، همچنین طلاب علوم دینی و به منظور استفاده مسئولان و دولتمردان مربوطه در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند گردند.
 • معرفی کتاب:
  معرفی کتاب «قواعد فقه: بخش حقوق بین الملل» اثر استاد عمید زنجانی
 • کتاب «قواعد فقه: بخش حقوق بین الملل» اثر استاد عباسعلی عمید زنجانی کتابی است برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه: بخش حقوق بین‌الملل» به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
 • معرفی کتاب
  آشنایی با کتاب «کلیات حقوق اساسی» اثر دکتر محمد رضا ویژه
 • کتاب «کلیات حقوق اساسی» از سوی انتشارات «سمت» برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس حقوق اساسی (۱) به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید