ارتباط با ما
تبلیغات


انتصابات در سازمان بازرسی بایگانی - کافه حقوق
  • انتصاب در سازمان بازرسی
  • رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی احکام جداگانه ای محمد باقر کمارعلیا به سمت بازرسی کل امور آموزشی و پژوهشی و افشین سهراب‌خان را به سمت سرپرست بازرسی امور فرهنگی و رسانه‌ها منصوب کرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید