ارتباط با ما
تبلیغات


انتقال مال غیر بایگانی - کافه حقوق
  • حقوق اموال
    کلاهبرداری با انتقال مال غیر
  • فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید