ارتباط با ما
تبلیغات


انجمن اسلامی پزشکان بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب/ حق و باطل از دیدگاه قرآن اثر شهید آیت الله بهشتی
  • کتاب ” حق و باطل از دیدگاه قرآن ” ، مشتمل بر چهار گفتار از شهید بهشتی است که سه گفتار نخست ، حاصل گفت ‌و گو هایی است که ایشان در انجمن اسلامی پزشکان داشته‌ اند . مطالب اثر به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است . در گفتار اول این کتاب ، بحث با پرسش درباره معنا و مفهوم « حق و باطل » آغاز می‌شود .
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید