ارتباط با ما
تبلیغات


انجمن دفاع از قربانیان تروریسم خاورمیانه بایگانی - کافه حقوق
  • آمار دقیقی از جانبازان ترور نداریم
  • رئیس انجمن دفاع از قربانیان تروریسم خاورمیانه گفت: ایران با بیش از ۱۷ هزار قربانی ترور بیشترین قربانیان ترور را دارد که این انجمن بعد از تشکیل، تلاش کرد تا صدای مظلومیت آنان را به گوش جهانیان برساند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید