ارتباط با ما
تبلیغات


انحلال عدلیه بایگانی - کافه حقوق
  • از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری
  • وضع نظام قضایی در دوران وزارت و صدارت رضاخان (پیش از سلطنت وی) دنباله وضع صدر مشروطه بود و از نظر قضایی تحولی که قابل توجه باشد در این دوره صورت نگرفت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید