ارتباط با ما
تبلیغات


اندیشه های قضایی بایگانی - کافه حقوق
  • به مناسبت دهه ی تکریم مساجد؛
    معرفی کتاب مسجد در نظم حقوق کنونی/ اثری از کیوان صداقتی
  • این اثر دربرگیرنده فرامین، اسناد، قوانین، مقررات، آرای قضایی، نظریات، دکترین و برخی استفتائات در حوزه حقوق مسجد تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۲ بوده و کمتر مسأله ای از نظر به دور مانده است. همچنین در هنگام تدوین و گردآوری قوانین و مقررات مربوطه، ضمن توجه کامل به موارد نسخ صریح یا ضمنی، ذیل موادی که نیازمند توضیح و تفسیر بوده اند، اقدام به نگارش حاشیه شده است تا به درک و فهم مخاطب از قوانین و مقررات مربوطه کمک دوچندانی کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید