ارتباط با ما
تبلیغات


انعقاد قراردادهای بین المللی بایگانی - کافه حقوق
  • بازخوانی نظرات تفسیری شورای نگهبان:
    بازخوانی اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی/ آشنایی با نقش مجلس در انعقاد قراردادهای بین المللی
  • مسئله نظارت بر انعقاد قراردادهای بین الملی در قانون اساسی از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع را در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی میتوان مشاهده نمود. مطابق اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی انعقاد قراردادهای بین المللی مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است. در ادامه ضمن بازخوانی نظرات تفسیری شورای نگهبان با نقش مجلس در انعقاد قراردادهای بین المللی بیشتر آشنا خواهیم شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید