ارتباط با ما
تبلیغات


انفال بایگانی - کافه حقوق
 • معرفی کتاب:
  کتاب «فقه نفت و گاز» اثر دکتر ابراهیم موسی زاده
 • از آنجا که هدف درس «فقه استدلالی نفت و گاز» در دوره­ های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته­ های «حقوق نفت و گاز»، «حقوق انرژی» و «قراردادهای نفت و گاز» آشنائی با نظرات و آراء فقهی مربوط به مالکیت و نحوه استفاده از معادن زیرزمینی نفت و گاز می­ باشد، در کتاب حاضر با هدف آشنایی با نحوه تملّک و معامله نفت و گاز در قالب فقه­ الاموال و فقه­ العقود و نیز به منظور تعیین ماهیت مالکیت نفت و گاز و قواعد حاکم بر بهره­ برداری و استفاده و تصرف آن­ها، مباحث مربوط به احیاء موات، مشترکات و انفال نگاشته و تقدیم خوانندگان محترم شده است.
 • حقوق نفت و گاز ایران
  خط سیر تاریخ حقوق ایران در رابطه با مالکیت نفت و گاز
 • نظریه غالب در حقوق ایران تا زمان حاکمیت قانون ۱۳۱۷، نظریه مالکیت خصوصی بوده است و پایان آن با نهضت ملی صنعت نفت آغاز می شود که با تصویب مصوبه ای در مجلس شورای ملی در ۲۸/۱۲/۱۳۲۹ همراه بوده است. رویکردهای مربوط به مالکیت معادن، از جریانات سیاسی و اجتماعی متاثر می باشد. قانون سال ۱۳۲۹ که موسوم شد به قانون ملی شدن صنعت نفت، در قالب ماده واحده ای تنظیم شده بود که بود وضعیت مالکیت نفت را واضح مشخص نمی ساخت.
 • آشنایی با حقوق اقتصادی در پرتو قانون اساسی:
  انواع مالکیت در نظام اقتصادی ایران
 • مسأله اقتصاد از جمله موضوعات حائز اهمیت زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در تمامی اعصار بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که باید بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی و برنامه ریزی مشخصی را در این خصوص تنظیم می نمود، در جریان تدوین قانون اساسی چارچوب، اهداف و اصول کلّی مربوط به مسائل اقتصادی را توسط خبرگان منتخب ملّت به تصویب رساند. بنابراین یکی از مهم ترین مفاهیم در ساختار اقتصادی کشور، شناخت انواع مالکیتی است که از سوی قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
 • شکایت سازمان بسیج حقوقدانان از هیئت دولت؛
  مصوبه قرارداد های نفتی فاقد الزامات قانونی و شرعی است
 • سازمان بسیج حقوق دانان طی تنظیم شکایتی با موضوع ابطال مصوبه و صدور دستور توقف قراردادهای جدید نفتی(IPC) از هیئت وزیران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
 • کاوشی در چرایی لزوم برخورد با زمین خواران
  تعریف زمین خواری و انفال در فقه
 • متناسب با تعریفی که از انفال آورده شد، مشخص میشود که این زمین ها متعلق به امام یا به تعبیر امروزی تر، متعلق به حکومت اسلامی است و تعرض به آن، نقض حقوق عمومی است. لذا با توجه به خدشه دار کردن نظم عمومی و عدم رضایت مقام معظم رهبری در نطق اخیرشان در جمع فعالان محیط زیست، طبعا زمین خواری مشمول جرم انگاری شدیدتر و نظارت دقیق تر مراجع نظارتی میشود.
 • دعوایی که هنوز ادامه دارد
  نفت و گاز سهم امام است، نه پول مردم
 • لذا مراد از امام، همان شخصیت حقوقی امام است و اموال نیز اموال شخصی او نیست. بلکه برای مقام و منصب امامت به صورت تقیید است و این اموال پس از عزل یا مرگ وی به امام دیگر منتقل مى‌شود و در حقیقت این اموال، اموال عمومی و از مهمترین ارکان نظام مالی حکومت اسلامی است
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید