ارتباط با ما
تبلیغات


انفجار پرل هارپر بایگانی - کافه حقوق
  • به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی«8»
    تاریخچه تبعیض نژادی در آمریکا
  • این موضوع در اولویت های نگرشی امریکایی ها از همان ابتدای دوران استعمار آنها توسط اروپاییان در قرن ۱۷ بوجود امده است و این موضوع در حالی است که میتوان آن را در وضعیت های مختلف جامعه آمریکایی همچون قوانین تبعیض آمیز و رویه های اجتماعی و رفتار های مجرمانه در ارتباط با گرو های خاص مشاهده نمود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید