ارتباط با ما
تبلیغات


اهل بیت بایگانی - کافه حقوق
  • کافه حقوق بررسی میکند
    ویژگی‌های حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی(ع)
  • امام علی(ع) معتقدند که اگر مردم و حکومت حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار می‌شود، نیرنگ‌بازی در دین فراوان شده، راه گسترده سنت پیامبر اکرم(ص) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری‌های دل فراوان می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید