ارتباط با ما
تبلیغات


اوراق قضایی بایگانی - کافه حقوق
  • ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول‌المکان
  • ابلاغ یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه به شمار می‌رود اما در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود؛ تکلیف چیست؟
  • سامانه ثنا چیست؟
  • قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده است مراجعه کنند.
  • با اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی ۷۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی میشود
  • رییس مرکز آمار و فناوی اطلاعات قوه‌قضاییه با بیان اینکه طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در سراسر کشور اجرایی شده است، گفت: با اجرایی شدن این طرح سالانه ۷۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید