ارتباط با ما
تبلیغات


ایتان بایگانی - کافه حقوق
  • ۸ نکته پیرامون بسته دولت برای خروج از رکود تورمی
  • مهمترین نقطه قوت این بسته از نگاه کارشناسان این شبکه هدف گذاری دولت برای خروج غیرتورمی و پایدار از رکود است. درحالیکه همچنان برخی افراد به اشتباه معتقد به دوگانه‌ی تورم یا رونق هستند. واکاوی گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که در رویکردهای ارایه شده برای حل مشکلات اقتصادی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی نشده است و با اجرای این سیاست‌ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود امکان پذیر نیست.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید