ارتباط با ما
تبلیغات


ایمان ولیزاده بایگانی - کافه حقوق
  • آیا جزای نقدی و شلاق برای رانندگان مست بازدارنده است؟
  • اده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی در مواردی که راننده یا متصدی وسایل نقلیه موتوری در زمان وقوع حادثه مست بوده و یا پروانه (گواهینامه )نداشته باشد و یا بیشتر از سرعت مجاز حرکت داشته و یا اینکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع بوده رانندگی کرده باشد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد و علاوه بر مجازات فوق به مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم خواهد شد.»
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید