ارتباط با ما
تبلیغات


ایمان بایگانی - کافه حقوق
  • نسبت عدالت قضایی با اخلاق و ایمان اسلامی
  • واقعیت وقوع جرم و جنایت در جوامع، سمت و سوی تئوری های ارائه شده را در مسیری جدید و تازه افکنده است، به نحوی که آرمانگرایی و نظرافکنی در مباحت استعلایی و بدون توجه به واقعیات حادثه ، جای خود را به اندیشه پردازی در چارچوب حقایق پیش رو داده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید