ارتباط با ما
تبلیغات


ایندومنت بایگانی - کافه حقوق
  • کارکردهای وقف در حمایت از علوم‌انسانی در غرب
  • ایندومنت عموما به موقوفات علمی گفته می‌شود و همواره در کنار مراکز پژوهشگاهی و دانشگاهی می‌توان از آن نیز سراغ گرفت. همانطور که گفته شد، ادامه حیات اموال در ایندومنت در کنار ایجاد یک صندوق مالی است که عواید و منافع مالی در آن واریز می‌گردد، موجودی آن صرف اهداف معین شده توسط اعطا کنندگان می‌گردد و در پایان در صورتی که موجودی خرج شده، سودی به همراه خود آورد این سود به صندوق برمی‌گردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید