ارتباط با ما
تبلیغات


ایین تنظیم قراردادها بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    معرفی کتاب « آیین تنظیم قراردادها»
  • فکر تدوین این مجموعه از کتاب Writing Contracts in Plain English گرفته شد، که کتابی بالنسبه بزرگ است و در نظر است که مبنای ترجمه و تألیف کتاب کامل تری درباره روش تنظیم قراردادها قرار گیرد. همچنین لازم به یادآوری است که کتاب حاضر مجموعه مطالبی است که در کلاس (آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی حقوق) در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عرضه شده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید