ارتباط با ما
تبلیغات


بازدارندگی محرومیت اجتماعی بایگانی - کافه حقوق
  • محرومیت اجتماعی بیش از زندان بازدارندگی دارد
  • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن پیشنهاد در نظر گرفتن مجازات های جایگزین زندان برای مجرمان اقتصادی، گفت: مجازات جایگزین زندان برای مجرمان اقتصادی کاهش حجم ورود به زندان را در پی دارد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید