ارتباط با ما
تبلیغات


بازداشت موقت بایگانی - کافه حقوق
 • گزارش نحوه دادخواهی:
  جبران زیان بازداشت شدگان غیرقانونی و محکومان بی‌گناه
 • از بین تمامی قرارهای تأمین در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، بازداشت موقت ، شدید ترین آنها می باشد ؛ زیرا موجب سلب آزادی متهم می شود و به حقوق دفاعی او لطمه وارد می آورد. پیچیدگی وحساس بودن این قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب کرده ودر رابطه با به کارگیری هرچه بهتر این قاعده، آراء و نظراتی را ارائه دهند که می بایست بین آنها قائل به تفکیک شد.
 • اما و اگرهای بازداشت موقت
 • ندا موسوی- بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.
 • قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
 • دادیار دیوان عالی کشور گفت: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است.
 • زندانیان مطلقه و بیوه، چند درصد رشد داشته است؟
 • تعداد زندانیان مطلقه و بیوه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در حالی به ترتیب ۱۶/۷۴ و ۴.۴۷ درصد رشد داشته که سال گذشته، ۹۷ درصد زندانیان مرد و سه درصد نیز زن بودند.
 • قرار بازداشت موقت در قانون
 • بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور وی در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی است. هر زمانی که به حضور وی نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه وی، تحت‌الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید