ارتباط با ما
تبلیغات


بازرسان سازمان ملل بایگانی - کافه حقوق
  • اسرائیل و نتیجه عدم همکاری با بازرسان سازمان ملل
  • این اقدام اسرائیل کاملاً غیرهوشمندانه است، چراکه با تمام حمایت‌های موجود از جانب آمریکا و دیگر حامیان اسرائیل، باز هم در فرار از اتهام موفق نبوده است و اکنون با رد صدور روادید برای بازرسان، بهانه‌ای حقوقی به سازمان ملل و شاکیان پرونده غزه می‌دهد. هر چند که عموماً این پرونده‌ها هیچگاه به نتیجه‌ای نرسیده است، اما همین امر دلیلی بر حس عدم اطمینان نسبت به اعمال ارتکابی خود در نوار غزه است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید